Månad: januari 2018 (Sida 1 av 2)

Programmering

Vi har uppfunnit egna robotar, barnen har arbetat parvis och skrivit på lärplattor.

Inom matematik är det viktigt att uppfatta likheter och skillnader, att se mönster.

Spännande att programmera vår Bee-bot.

Samarbetsövning (Sör)

Idag kom vi till ett Krokodilträsk. Barnen jobbade i grupper om fyra och alla hade en bräda var för att kunna ta sig över till andra sidan.

En samarbetsövning där alla behövs för att kunna lösa uppgiften.

Bas och Bus

DÖVAB BASÅ BASÅ DÖVA BIST

EIRA VICTORIA

Kerstin och Lars var och hälsade på med sina instrument. Den stora blå är en basfiol och den lilla gula en vanlig fiol.

Nils Karlsa och Lars Ersa

Grodan pussar råttprinsessan

Programmering

Nu har vi tema programmering. Idag har vi tittat på avsnitt 1 i serien programmera mera (finns på UR) där fick vi lära oss att en dator kan bara förstå 1 och 0. Vi fick lära oss att det första datorprogrammet gjordes av Ada Lovelace 1840 och därför finns det ett datorspråk som heter Ada.

Efter programmet tränade vi på att göra egen maskinkod, vi gjorde dem i form av armband. Några barn har tidigare provat att göra halsband på fritids där de skrivit saker med kod, tex sitt namn.

Norrgården hann även prova Bee-bot, det kommer Sörgården göra senare i veckan. Bee-bot är ett robot bi som man kan programmera så att det förflyttar sig. Ett litet fel i koden och Bee-bot hamnar på en annan ruta än man tänkt sig. Men det gör inget för så är det med programmering, man får ofta klura flera gånger innan man programmerat dator/robot så den förstår vad man vill att den ska göra.

Idrott

MAN LÄRDESIG  OCH GÅ UPP

ALEXANDER RAOUL

Några tränade att åka i skicross-banan.

Några tränade att åka där det var platt.

Det här var roligt när vi åkte skidor

– Man fick hoppa.

– Man lärde sig att kliva upp.

– Man ramlade på rumpan.

– Allt var roligt.

– Jag hoppade och ramlade i snön med huvudet före, det var roligt.

– Vi har åkt i skicrossen.

– Vi fick lära oss att hoppa.

F Sör

Intresset för Pokémon kan man använda i läs och skrivinlärning.

Idag började vi läsa ”Barnen i Kramdalen” en bok som bl.a. handlar om att säga Stopp! när det inte känns bra.

Efter rasten spelade halva gruppen bowling och andra halvan arbetade med Vektor. När vi spelade bowling arbetade vi med talkamraterna som blir tio. Hur många står upp och hur många ligger ner?

Spöket och hovmusikanterna

Idag har vi räknat hur många bokstäver det är i ”hovmusikanterna, spöket, och”, samt hur många bokstäver det är i hela meningen om man adderar ihop talen. Vi har också pratat om att ta det största talet först när man adderar så är det lättare att räkna uppåt om man vill använda fingrarna som hjälp.

Hovmusikanterna tränar inför kvällen då de ska spela på prinsessbalen.

Det dyker upp ett ”spöke” som hovmusikanterna först inte kan se.

Torsdag Sör

femena läste

viktoria jode en kompis mus

lykko

kompis jätan

lykke raoul

Bingo (Sör)

Innan vi kunde börja spela bingo så behövde vi göra en spelbricka. När vi hade vikt pappret två gånger hade vi fyra rutor.

Hur många rutor blir det om vi viker ytterligare en gång. Vi förutspådde (gissade), eftersom de hade ökat från två till fyra så borde det bli sex.

Vi viker ut pappret och undersöker, det blev åtta rutor. Vi upptäckte att det blev dubbelt så många rutor varje gång vi vek pappret.

Barnen arbetade parvis och kom överens om vilka bokstäver de ville ha på sin bricka.

Sedan satte vi igång.

Om man hade bokstaven som ropades ut fick man göra ett kryss på den.

Oj så spännande!

Det saknades en eller två bokstäver på alla brickor när det bara fanns två bokstäver kvar…

Trivsel – kompisar

Efter ett långt lov kan man behöva fräscha upp minnet, så den här och kommande vecka kommer båda grupperna att arbeta med våra klassregler och skolans regler som handlar om hur vi är mot varandra.

Trivsel ett område som vi arbetar med dagligen, på många olika sätt. Allt syftar till att lära känna varandra så mycket som möjligt, för att kunna kommunicera med varandra och tänka efter före om man blir arg eller sur i lekens hetta samt för att få till ett så trivsamt klimat som möjligt i klassen.

Arbetssätt:

– vi använder oss av materialet, ”Tilda med is och sol”

– vi pratar dagligen om hur man är mot varandra

– i styrd och fri lek får barnen socialträning

– sagor, pratar om känslorna och händelser i boken

– musik, vänskaps sånger

– massage, varsamhet och kroppskontakt

– samarbetsövningar för att stärka gruppen

– äventyrspedagogik för att stärka gruppen

– vi synliggör konflikter/händelser med hjälp av djur. Vi pratar om hur det känns för de inblandade samt om alternativa lösningar.

– i största möjliga mån uppmuntrar vi barnen att själva försöka lösa konflikter för att stärka deras självkänsla. Om det inte går så kan de komma och be om hjälp av en vuxen. Vi låter då alla inblandade komma till tals och barnen får sedan med stöd av oss fundera ut alternativa lösningar så att de har verktyg till nästa gång.

– fadderverksamhet, varje vecka

– observationer

– enskilda samtal med barn dels när något hänt men även för att få barnets upplevelse av hur det är på skolan.

– varje vecka sker möten med pedagoger i olika konstellationer där vi reflekterar över situationen i gruppen.

– kontakt med vårdnadshavare

– vid behov tar vi hjälp av skolans elevhälsovårds team (EHT) för att få vägledning hur vi kan arbeta. (EHT – rektor, specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska)

Idag har vi gjort kompis-möss.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén