Månad: april 2018

ASL och magiska teckningar (Sör)

Idag när vi arbetade med ASL så fick barnen fotografera något man kan göra i förskoleklass och sedan skriva om det. På väggen i inre hallen kan ni se vad barnen valt att skriva om.

På andra passet gjorde vi magiska teckningar som blir levande med hjälpa av appen ”Quiver”.

F norr

Vi har vårkänslor i förskoleklass

Språkträd Sör-F

Idag har vi börjat göra språkträd.

Några barn valde att göra ett eget träd.

Några ville göra ett stor träd tillsammans. Eftersom det var slut på stora papper fick vi klura ut hur vi skulle få till ett stort.

Sex barn samarbetade och färglade vårt träd.

Nu sitter det på väggen och en annan dag ska vi fylla det med våra olika språkkunskaper.

Språk f-Sör

Idag började några barn att prata om vad siffror heter på olika språk. Det slutade med att hela gruppen blev engagerad i att göra ett språkträd. Vi har pratat om vilka olika språk som vi kan några ord på och vilka ord som kan vara bra att kunna om man kommer till ett annat land. Vi kommer att arbeta vidare och göra ett träd att ha på väggen där det blir synligt vad vi kan. Vi kommer även att behöva lite hjälp från er föräldrar. Om ert barn kommer hem och har någon språkfundering så skriv gärna ner svaret på en lapp så att vi sedan kan föra in det i vårt träd. Det viktiga i vårt arbete för att det ska vara intressant för barnen är att det är deras egen nyfikenhet som får styra vart arbetet för oss.

Krokodilträsk

Idag har F-sör haft utepass första lektionen och då arbetade vi med samarbete och problemlösning.

Uppdraget var att ta sig över ett Krokodilträsk med hjälp av varsin planka, det var 3-4 barn i varje grupp.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén