Innan vi kunde börja spela bingo så behövde vi göra en spelbricka. När vi hade vikt pappret två gånger hade vi fyra rutor.

Hur många rutor blir det om vi viker ytterligare en gång. Vi förutspådde (gissade), eftersom de hade ökat från två till fyra så borde det bli sex.

Vi viker ut pappret och undersöker, det blev åtta rutor. Vi upptäckte att det blev dubbelt så många rutor varje gång vi vek pappret.

Barnen arbetade parvis och kom överens om vilka bokstäver de ville ha på sin bricka.

Sedan satte vi igång.

Om man hade bokstaven som ropades ut fick man göra ett kryss på den.

Oj så spännande!

Det saknades en eller två bokstäver på alla brickor när det bara fanns två bokstäver kvar…