Intresset för Pokémon kan man använda i läs och skrivinlärning.

Idag började vi läsa ”Barnen i Kramdalen” en bok som bl.a. handlar om att säga Stopp! när det inte känns bra.

Efter rasten spelade halva gruppen bowling och andra halvan arbetade med Vektor. När vi spelade bowling arbetade vi med talkamraterna som blir tio. Hur många står upp och hur många ligger ner?