MAN LÄRDESIG  OCH GÅ UPP

ALEXANDER RAOUL

Några tränade att åka i skicross-banan.

Några tränade att åka där det var platt.

Det här var roligt när vi åkte skidor

– Man fick hoppa.

– Man lärde sig att kliva upp.

– Man ramlade på rumpan.

– Allt var roligt.

– Jag hoppade och ramlade i snön med huvudet före, det var roligt.

– Vi har åkt i skicrossen.

– Vi fick lära oss att hoppa.