Är ett viktigt forum där ni som föräldrar har möjlighet att vara med och påverka ert barns tid på Sörgårdsskolan.

Representanter i F-klass är:

Ta kontakt med dem när du som förälder har något som du vill att de ska lyfta på föräldrarådet.