I F-klass arbetar:

Sör:
Camilla, Anders
Idrott: Mattias och Tompa

Norr:
Cathrine, Mattias och Anna
Idrott: Mattias och Tompa

På fritids arbetar:
Öppning:

Lena L-I, Anna, Tompa, Camilla

Sör:
IngaLill, Lena L-I, Anders, Pär/Annika, Fares

Norr:
Tompa, Mattias, Elisabet, Anna