I F-klass arbetar:

Sör:
Camilla och Lena K
Idrott: Mattias och Tompa

Norr:
Cathrine, Mattias och Anna
Idrott: Mattias och Tompa

På fritids arbetar:
Öppning:

Lena L-I, Anna, Tompa, Camilla

Sör:
Lena K, IngaLill, Lena L-I
Pär/Annika, Fares

Norr:
Tompa, Mattias, Elisabet, Anna