I F-klass arbetar:

Johanna och Camilla

På fritids arbetar:
Öppning:

Lena L-I, Anders, Elena, Tompa, Camilla

Sör:
IngaLill, Lena L-I, Anders, Elena och Pär

Norr:
Tompa, Mattias, Anna, Beri och Fares