Plupp Jobte en Lapkåta

PLUPP PLÅKA BÄR

PLUPP FLYGER

SVANEN TOG PLUPPS STRUMPOR

PLUPP ÅKTÄ FLÅTEN

PUPP JODE VÅRSÅPA

PLUPP KOM TIL ET VATEN FAL

//EGON, LEO, DOUGLAS, ADRIAN

Eftersom det är samevecka så har vi varit och tittat på ”Plupp – en jojkikal” en musikteater på samiska och svenska.