Vi har uppfunnit egna robotar, barnen har arbetat parvis och skrivit på lärplattor.

Inom matematik är det viktigt att uppfatta likheter och skillnader, att se mönster.

Spännande att programmera vår Bee-bot.