På arbetspasset ute gjorde vi först en samarbetsövning och sedan tärningsuppdrag.

När vi kom in arbetade vi med regler i f-klass. Den viktigaste regeln är att ”ha kul”, så här tycker barnen att vi ska vara mot varandra så att det ska bli kul.