Efter ett långt lov kan man behöva fräscha upp minnet, så den här och kommande vecka kommer båda grupperna att arbeta med våra klassregler och skolans regler som handlar om hur vi är mot varandra.

Trivsel ett område som vi arbetar med dagligen, på många olika sätt. Allt syftar till att lära känna varandra så mycket som möjligt, för att kunna kommunicera med varandra och tänka efter före om man blir arg eller sur i lekens hetta samt för att få till ett så trivsamt klimat som möjligt i klassen.

Arbetssätt:

– vi använder oss av materialet, ”Tilda med is och sol”

– vi pratar dagligen om hur man är mot varandra

– i styrd och fri lek får barnen socialträning

– sagor, pratar om känslorna och händelser i boken

– musik, vänskaps sånger

– massage, varsamhet och kroppskontakt

– samarbetsövningar för att stärka gruppen

– äventyrspedagogik för att stärka gruppen

– vi synliggör konflikter/händelser med hjälp av djur. Vi pratar om hur det känns för de inblandade samt om alternativa lösningar.

– i största möjliga mån uppmuntrar vi barnen att själva försöka lösa konflikter för att stärka deras självkänsla. Om det inte går så kan de komma och be om hjälp av en vuxen. Vi låter då alla inblandade komma till tals och barnen får sedan med stöd av oss fundera ut alternativa lösningar så att de har verktyg till nästa gång.

– fadderverksamhet, varje vecka

– observationer

– enskilda samtal med barn dels när något hänt men även för att få barnets upplevelse av hur det är på skolan.

– varje vecka sker möten med pedagoger i olika konstellationer där vi reflekterar över situationen i gruppen.

– kontakt med vårdnadshavare

– vid behov tar vi hjälp av skolans elevhälsovårds team (EHT) för att få vägledning hur vi kan arbeta. (EHT – rektor, specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska)

Idag har vi gjort kompis-möss.